topik 1
畅学强化定制班
1.11-1.30
寒假1班
(一至五)14:00-17:00亚运村分校1680TOPIK初级1380元
1.18-2.13
寒假2班
(一至五)9:30-12:30亚运村分校1680TOPIK初级1380元
topik 2
畅学强化定制班
11.8-11.27
(一至五)14:00-17:00亚运村分校1780TOPIK初级1480元
1.31-2.26
寒假1班
(一至五)14:00-17:00亚运村分校1780TOPIK初级1480元
2.14-3.5
寒假2班
(一至五)9:30-12:30亚运村分校1780TOPIK初级1480元


topik 1
畅学强化定制班
9.11-11.15
(二、四)18:30-20:50亚运村分校1680TOPIK初级1380元
topik 2
畅学强化定制班
9.13-11.22
(二、四)18:30-20:50亚运村分校1780TOPIK初级1480元
10.22-12.24
(一、三)18:30-20:50亚运村分校1780TOPIK初级1480元
11.20-12.25
(二、四)18:30-20:50 亚运村分校1780TOPIK初级1480元topik 1
畅学强化定制班
8.25-11.10
(六)9:00-13:00亚运村分校1680TOPIK初级1380元
topik 2
畅学强化定制班
9.9-11.25
(日)14:00-18:00亚运村分校1780TOPIK初级1480元
10.21-12.30
(日)9:00-13:00亚运村分校1780TOPIK初级1480元
12.8-2.23
(六)9:00-13:00亚运村分校1780TOPIK初级1480元

TOPIK 0-2级畅学强化定制A班
TOPIK 0-2级畅学强化定制B班

-------------------------
TOPIK 0-4级畅学强化定制A班
TOPIK 0-4级畅学强化定制B班
1.11开课
寒假1班
(一至五)14:00-17:00
1.18开课
寒假2班
(一至五)9:30-12:30
亚运村分校0-2
A:2500元
B:2800元

0-4
A:5250元
B:6250元
TOPIK初级
-----------

TOPIK中级
0-2
A:2300元
B:2400元

0-4
A:4850元
B:5350元

TOPIK 0-2级畅学强化定制A班
TOPIK 0-2级畅学强化定制B班

-------------------------
TOPIK 0-4级畅学强化定制A班
TOPIK 0-4级畅学强化定制B班
9.11开课
(二、四)18:30-20:50
亚运村分校0-2
A:2500元
B:2800元

0-4
A:5250元
B:6250元
TOPIK初级
-----------

TOPIK中级
0-2
A:2300元
B:2400元

0-4
A:4850元
B:5350元


TOPIK 0-2级畅学强化定制A班
TOPIK 0-2级畅学强化定制B班

-------------------------
TOPIK 0-4级畅学强化定制A班
TOPIK 0-4级畅学强化定制B班
8.25开课
(六)9:00-13:00
亚运村分校0-2
A:2500元
B:2800元

0-4
A:5250元
B:6250元
TOPIK初级
-----------

TOPIK中级
0-2
A:2300元
B:2400元

0-4
A:4850元
B:5350元